Trainingsplicht voor gebruik PU-producten

10 maart 2023

Op 4 augustus 2020 is door de Europese autoriteiten onder de verordening 'REACH' een nieuwe beperking op diisocyanaten gepubliceerd. Dit is een groep chemicaliën die door zijn reactiviteit veel wordt gebruikt in PU-producten.

Deze beperking is bedoeld om irritatie van de luchtwegen en de huid te voorkomen die mogelijk wordt veroorzaakt door diisocyanaten. De betreffende PU-producten dragen sinds vorig een zin op het etiket die de vereiste van training aangeeft. Alle professionele en industriële gebruikers moeten 18 maanden later, uiterlijk op 24 augustus 2023, zijn opgeleid en gecertificeerd.

Training volgen

Vanaf 2023 zijn professionele gebruikers verplicht een training te volgen voorafgaand aan het gebruik van deze producten, zodat de veiligheid gegarandeerd is. Deze training kunt u online volgen via:
www.safeusediisocyanates.eu/nl

/files/230227-reach-training-02-lagere-resolutie.jpg